Servei de Gestió de la Investigació

Convocatòries Públiques d'Investigació

La Subdirecció de Convocatòries Públiques d'R+D+I facilita ajuda tècnica i administrativa al personal docent i investigador de la UA en la captació de recursos d'investigació competitius a través de les convocatòries del Pla Estatal, Pla Valencià i Programa propi d'R+D+I,  i d'altres fons competitius de finançament privat destinats a la investigació. 

Projectes Internacionals d'R+D+I

La Subdirecció de Projectes Internacionals d'R+D+I ofereix un suport complet als investigadors de la Universitat d'Alacant, al llarg de tot el cicle de vida del projecte internacional.

Gestió Econòmica de la Investigació

La Subdirecció de GEI proporciona suport tècnic i administratiu per a atendre les necessitats econòmiques d'execució i justificació de la investigació en la UA.

Pla de Continuïtat - Investigació

Pla de Continuïtat de l'Activitat per a la continuïtat docent no presencial i la continuïtat de l'activitat administrativa.

OTRI

La missió del Servei de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) és proporcionar als usuaris interns i externs de manera proactiva i eficient, la informació, l'assessorament i la gestió en l'àmbit de la investigació i la transferència de coneixement.

Vicerectorat d'Investigació

Les àrees de competència del Vicerectorat d'Investigació són: la promoció i desenvolupament de la investigació, la creació d'infraestructures científiques i tecnològiques i la coordinació dels serveis tècnics d'investigació.