Convocatòria pròpia urgent de la UA enfront de la COVID-19

Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat en el BOUA la convocatòria pròpia urgent de la UA per a fer front a la COVID-19 que té com a objecte el finançament de projectes d'investigació sobre la COVID-19, d'acord amb els principis de necessitat social, emergència i eficàcia donat l'interès general, amb càrrec al FONS COVID-19 per part de la UA amb una quantia de 90.000€.

Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 8 d'abril de 2020 a les 14:00h.

Bases de la convocatòria

Annex | Model memòria COVID-19